Domácí zdravotní péče Zlín

Domácí zdravotní péče má spoustu výhod. Pacient se v domácím prostředí cítí ve větší psychické pohodě a to se pozitivně odráží na jeho zotavování. Zdravotní sestra není rozptýlena jinou prací a veškerý svůj čas a zájem věnuje pouze vám. Odpadá riziko nemocničních infekcí. Mírní se stres z vlastní bezmoci. Sestřičky pomáhají s ošetřovatelskými úkony a tím zvyšují vaše sebevědomí i pocit bezpečí.

Jak domácí péče funguje?

Totožně jako péče zdravotních sester ve zdravotnickém zařízení. Po celou dobu intenzivně spolupracujeme s ošetřujícím lékařem. Na základě jeho doporučení připravíme ošetřovatelský plán. Společně si pak naplánujeme pravidelné návštěvy.

Každý den za vámi přijedeme domů a postaráme se mimo jiné o aplikaci léků, injekcí, infuzí, převazy, bandáže, podání enterální výživy, ošetření defektů i proleženin, léčebné laváže, katetrizace, kontrola krevního tlaku i glykemie nebo odběry biologického materiálu. Dodržujeme časy návštěv, abychom nenarušovali váš denní režim.

O průběhu léčby pravidelně informujeme lékaře, předáváme mu objektivní nálezy a biologické hodnoty. Díky tomu je vaše zdraví pod neustálým lékařským dohledem a vaše léčba se reguluje podle aktuálních potřeb.

POMÁHÁME


24/7 péče​​

Jsme tu pro vás​


 

ZDARMA


placeno pojišťovnou

Péče je hrazená zdravotní pojišťovnou na základě doporučení vašeho lékaře.
 

PROFESIONÁLNÍ SESTRY


sestřička

všechny naše sestry pravidelně vzděláváme ve spolupráci s Institutem zdravotních a sociálních věd.

ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SE


PŘEDNOSTI DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

  • Pobyt v důvěrně známém domácím prostředí přispívá k psychické pohodě pacienta a má pozitivní vliv na uzdravování a rekonvalescenci.
  • Nemusíte mít strach, zda (sebe)péči zvládnete – sestřičky vám pomohou s mnoha ošetřovatelskými úkony a vy tak získáte pocit sebedůvěry a bezpečí, a to ať už jste pacient nebo se staráte o blízkého.
  • Na rozdíl od zdravotnických zařízení je v domácím prostředí minimální riziko tzv. nemocničních infekcí.